מהו ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי שמאפר לכל אדם (כשיר) מעל גיל 18, למנות מיופה כוח אחד או יותר, לטפל בענייניו הרכושיים (כולם או חלקם), בענייניו האישיים (לא כולל עניינים רפואיים) וכן בענייניו הרפואיים .

ייפוי הכוח ייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם כאשר מצבו לא יאפשר לו לקבל את אותן החלטות בעצמו.
ייפוי הכוח מאפשר למייפה הכוח לקבוע מועד בו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף או לקבוע שייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר מומחה (רפואי) ייקבע כי הוא אינו כשיר יותר לקבלת החלטות.

היתרונות העיקריים בעריכת ייפוי כוח מתמשך ומינוי מיופה כוח כאמור, הנם:

  • מינוי אדם שמיפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו, במקום כזה שימונה על ידי בית המשפט.
  • האפשרות לתת לאותו מיופה כוח שמונה על ידך הוראות מקדימות כמעט בכל תחום, למשל לעניין העדפת הממנה להמשיך להתגורר בביתו בעת שיחדל להבין, או דווקא ההיפך- היכולת לתת הוראה מקדימה בה הוא מבקש כי בעת שיחדל להבין, יש להעבירו למוסד סיעודי וכו'.   

עורך דין דן אדם ועורך דין בועז לביא הנם מוסמכים מאת משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, לערוך ייפוי כוח מתמשך.